```

พฤติกรรมที่วัย 60+ ต้องระวัง

พฤติกรรมที่วัย 60+ ต้องระวัง

  1. นั่งคุกเข่าหรือนั่งยอง งอเข่ามากกว่า 90 องศาเพิ่มโอกาสข้อเข่าเสื่อม
  2. สวมรองเทาส้นสูง เสี่่ยงต่อการหกล้ม กล้ามเนื้อเสียสมดุล เสี่ยงอาการปวดเรื้อรัง
  3. เอี้ยตัวหยิบของ แขน-หัวไหล่ยืดเกิน 90 องศา เสี่ยงบาดเจ็บที่ไหล่ คอ และกระดูกสันหลัง
  4. ลุกเร็ว ความดันโลหิตเปลี่ยนแปลงอย่างปุบปับ อาจเกิดหน้ามืด หกล้ม
  5. แช่น้ำร้อน ความร้อนทำให้เส้นเลือดขยายตัวความดันเพิ่มสูงขึ้น
  6. เดินถอยหลัง อาจทำให้การสูญเสียการทรงตัวเสี่ยงต่อการหกล้ม
... ...