```

ศิลปะกับคนสูงอายุสามารถไปด้วยกันได้ดี การระบายสีเหมือนกับการสร้างสมดุลย์ชีวิต

ศิลปะกับคนสูงอายุสามารถไปด้วยกันได้ดี การระบายสีเหมือนกับการสร้างสมดุลย์ชีวิต ผู้สูงอายุสามารถกระตุ้นให้สมองทำงานได้ผ่านการทำงานอดิเรก
6 ข้อดี วาดภาพระบายสีกับผู้สูงอายุ

  1. สามาถลดความเครียด ลดความว้าวุ่นและความวิตกกังวล ทำให้มีสติในการทำงาน
  2. ช่วยทำให้มีความคิดสร้างสรรค์ มีอิสระในการเลือกตัดสินใจได้ด้วยตัวเอง
  3. ส่งเสริมให้ผู้สูงอายุเห็นคุณค่าของตัวเราเอง จากการสร้างผลงาน
  4. ฝึกระบบประสาทและสมอง การคิดวิเคราะห์ และความจำ
  5. เป็นพื้นที่ในการระบายความรู้สึกในผู้ป่วยที่มีปัญหาสุขภาพจิต เช่น วิตกกังวล ซึมเศร้า สมองเสื่อม

ผู้สูงอายุ #ดูแลผู้ป่วย #ดูแลผู้สูงอายุ #อุบลราชธานี #ผู้ช่วยพยาบาล

... ...