```

สังเกตุอาการด้วย FAST โรคหลอดเลือดสมอง Stroke

สังเกตุอาการด้วย FAST โรคหลอดเลือดสมอง Stroke

  1. ( F ) Face ใสบหน้าเบี้ยวอ่อนแรง
  2. ( A ) Arm แขนขาชาอ่อนแรง
  3. ( S ) Speech พูดไม่ชัด พูดไม่ได้
  4. (T ) TIME หากมีอาการผิดปกติให้รีบรับรักษาภายใน 4 ชม.

ระยะเวลาที่ปลอดภัยสำหรับการให้ยาสลายลิ่มเลือด คือ 3 – 4 ชั่วโมง

หากปล่อยทิ้งไว้นานกว่านั้น เนื้อสมองอาจตายจนไม่สามารถช่วยเหลือได้ทัน

... ...