```

หนึ่งในการดูแลผู้สูงอายุ ก็คือการทำกายภาพบำบัด

หนึ่งในการดูแลผู้สูงอายุ ก็คือการทำกายภาพบำบัด ถ้ายิ่งผู้ป่วยได้รับการทำกายภาพบำบัดจากผู้ที่เชี่ยวชาญทางกายภาพ ก็จะยิ่งช่วยให้ร่างกายฟื้นฟูได้เร็วยิ่งขึ้น
ความสำคัญของการทำกายภาพบำบัดในผู้ป่วย และผู้สูงอายุ
ช่วยบรรเทาอาการเจ็บปวด
ช่วยบรรเทาอาการเจ็บปวด
ช่วยเพิ่มองศาการเคลื่อนไหวของกล้ามเนื้อ
ฝึกการประสานระหว่างกล้ามเนื้อ
การทำกายภาพบำบัดถือเป็นหนึ่งในวิธีที่ช่วยให้อวัยวะของร่างกายได้ฟื้นฟูโดยการขยับตัว
การนวดหรือการขยับข้อต่อของร่างกาย
การทำกายภาพบำบัดด้วยการออกกำลังกาย
การบำบัดด้วยน้ำ
การประคบร้อนหรือการประคบเย็น
#ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุ #อุบลราชธานี #ผู้สูงอายุ #กายภาพ #ดูแลสุขภาพ #ผู้ช่วย

... ...