```

Author Archives: root

กระแส “หลานม่า” พามาดู จำนวนงสูงวัยในภาคอีสาน

กระแส “หลานม่า” พามาดู จำนวนสูงวัยในภาคอีสา

ความแตกต่างระหว่างการนวดกับการกายภาพบำบัด

ความแตกต่างระหว่างการนวดกับการกายภาพบำบัด

คุณหมอปูเข้าตรวจเยี่ยมสุขภาพกาย สุขภาพใจ และสอบถาม พูดคุยกับคุณตาคุณยาย

คุณหมอปูเข้าตรวจเยี่ยมสุขภาพกาย สุขภาพใจ และสอบถาม พูดค

รับมือฝุ่นพุ่ง ดูแลสูงวัยให้ปลอดภัย

PM2.5 คืออะไร? PM2.5 คือ ฝุ่นละอองขนาดเล็กไม่

หนึ่งในการดูแลผู้สูงอายุ ก็คือการทำกายภาพบำบัด

หนึ่งในการดูแลผู้สูงอายุ ก็คือการทำกายภาพบำบัด ถ้ายิ่งผ

ไอแคร์เนอร์สซิ่งโฮม ( I Care Nursing home ) สุขสบาย เหมือนอยู่โรงแรม 5 ดาว

ไอแคร์เนอร์สซิ่งโฮม ( I Care Nursing home ) สุขสบาย เหม

ศิลปะกับคนสูงอายุสามารถไปด้วยกันได้ดี การระบายสีเหมือนกับการสร้างสมดุลย์ชีวิต

ศิลปะกับคนสูงอายุสามารถไปด้วยกันได้ดี การระบายสีเหมือนก

ไอแคร์จะมีการจัดอาหารของผู้รับบริการให้ครบ 5 หมู่

ไอแคร์จะมีการจัดอาหารของผู้รับบริการให้ครบ 5 หมู่

... ...