```

Category Archives: เยี่ยมชม

วันที่ 5 สิงหาคม 65 ดร.จุไรรัตน์ ศรีศิริ ให้การต้อนรับ จนท.จากศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 10 ตรวจเยี่ยมกิจกรรมบริการของศูนย์ดูแลผู้สูงอายุและฟื้นฟูสุขภาพไอแคร์ การดูแลผู้สูงอายุหรือผู้มีภาวะพึ่งพิง

วันที่ 10 สิงหาคม 65ดร.จุไรรัตน์ ศรีศิริ ผอ.โรงเรียนเดอ

บริษัทเอ็น.ซี. เฮาส์ซิ่ง จำกัด (มหาชน) และคณะเข้าชม

คุณสมนึก ตัณฑเทอดธรรม กรรมการผู้จัดการ บริษัทเอ็น.ซี. เ

รศ.ไตรรัตน์ จารุทัศน์ เข้าเยี่ยมชมสถานที่ไอแคร์ เนอร์สซิ่งโฮม

ไอแคร์ เนอสซิ่งโฮม ได้รับเกียรติจาก รศ.ไตรรัตน์ จารุทัศ

... ...