ติดต่อเรา

Icare Wellness


Icare nursing home

066 109 4500

063 343 6920

@icare-nursing  (พิมพ์@)

[email protected] 

ไอแคร์ เวลเนส

ปทุม 25/1 ถนน บูรพานอก อำเภอเมืองอุบลราชธานี อุบลราชธานี 34000

Call Center  066 109 4500  Office 066 112 9500
Email : [email protected]

ไอแคร์ เนอร์สซิ่งโฮม

318/173-174 หมู่บ้านเมโททาวน์ ตำบลกุดลาด อำเภอเมือง อุบลราชธานี 34000 

Call Center  066 109 4500  Office 066 112 9500
 

คุยกับเจ้าหน้าที่ทางไลน์
@icare-nursing และ @icarewellness หรือสแกน QR code

โทรศัพท์
( 066-109-4500 )

( 066-112-9500 )