บริการฟื้นฟูสุขภาพจากทางศูนย์

( iCare wellness )

มีบริการแบบรายวัน( ไป-กลับ ) และรายเดือน

 • ผู้อยู่ในระยะพักฟื้น หลังผ่าตัด มีแผลปิด หรือบาดแผลเปิดไม่ใหญ่มากและไม่มีการติดเชื้อ
 • ผู้อยู่ในระยะพักฟื้น หลังผ่าตัด ข้อเข่า ข้อสะโพก กระดูกไหปลาร้า กระดูกเชิงกราน
 • ผู้อยู่ในระยะพักฟื้น เส้นเลือดในสมองตีบ เบาหวาน ความดันโลหิตสูง
 • ผู้อยู่ในระยะพักฟื้นโรคตา หรือหลังผ่าตัด ตา
 • ผู้อยู่ในระยะพักฟื้นโรคหู คอ จมูก หรือหลังผ่าตัด หู คอ จมูก
 • ผู้อยู่ในระยะพักฟื้นโรคทางนรีเวช หรือหลังผ่าตัด cyst, มดลูก

กายภาพบำบัดกลุ่มอาการทางระบบประสาทและการฟื้นฟูหลังผ่าตัด

เพื่อการฟื้นฟูผู้ป่วยให้กลับมาใช้งานร่างกายได้มากที่สุด เพื่อให้สามารถกลับไปใช้ชีวิตประจำวันได้ใกล้เคียงปกติตามพยาธิสภาพด้วยวิธีการเฉพาะด้าน

 • โรคหลอดเลือดสมอง (stroke) อัมพฤกษ์ อัมพาต กล้ามเนื้ออ่อนแรง
 • ผู้สูงอายุ กลุ่มอาการความผิดปกติของสมองที่ส่งผลต่อการเคลื่อนไหว เช่น โรคพาร์กินสัน
 • ฟื้นฟูหลังผ่าตัดไขสันหลัง ผ่าตัดข้อสะโพรก ข้อเข่า

Package กายภาพบำบัดในผู้สูงอายุ

 • โรคหลอดเลือดสมอง (stroke)
 • อัมพฤกษ์ อัมพาต
 • กล้ามเนื้ออ่อนแรง
 • ฟื้นฟูหลังผ่าตัดไขสันหลัง
 • ผ่าตัดข้อ สะโพก ข้อเข่า

กิจกรรมประจำจากทางศูนย์บริการ

 • ออกกำลังกายประจำวัน (Daily exercise)
 • วันเสริมสวย (Beauty day)
 • วันออกกำลังสมอง (Brain exercise day)
 • ทำอาหาร (Cooking class)
 • วันแช่เท้า (Feet spa)
 • วันใส่บาตประจำเดือน
 • วันฉลองวันเกิดประจำเดือน

 

สอบถามเงื่อนไขการให้บริการและค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องเพิ่มเติมได้จากเจ้าหน้าที่

 

 

 

 

 

ศูนย์ไอแคร์ เนอร์สซิ่งโฮม

( iCare Nursing Home )

มีบริการแบบรายวัน(ไป-กลับ) และรายเดือน
บริการที่ท่านจะได้รับ

 • บริการตรวจเยี่ยมสุขภาพโดยทีมแพทย์
 • บริการดูแลโดยพยาบาล และพนักงานผู้ช่วยทางการพยาบาลตลอด 24 ชม.
 • บริการดูแลทำความสะอาดเสื้อผ้า และของเครื่องใช้ส่วนตัว
 • บริการอาหาร 3 มื้อ และอาหารว่าง 3 มื้อ
 • บริการดูแลยาประจำตัวผู้ป่วย
 • บริการรายงานอาการผู้ป่วย ให้ญาติสามารถติดตามได้ผ่านทางแอปพลิเคชั่นทุกวัน
 • บริการกิจกรรมนันทนาการ
 • กิจกรรมส่งเสริมด้านร่างกาย
 • กิจกรรมส่งเสริมด้านสติปัญญา-ความจำ
 • กิจกรรมส่งเสริมด้านอารมณ์
 • กิจกรรมส่งเสริมด้านมิติสัมพันธ์
 • กิจกรรมส่งเสริมด้านธรรมชาติ

บริการเสริม (มีค่าบริการเพิ่ม)
บริการเสริมที่สามารถขอรับเพิ่มเติมได้ เช่น

 • บริการกายภาพบำบัดจากนักกายภาพ
 • บริการทำแผล
 • บริการรถตู้รับ-ส่ง
 • บริการให้อาหารทางสายยาง
 • บริการดูดเสมหะ
 • บริการนวดแผนไทย
 • อื่นๆ

บริการเวชภัณฑ์/อุปกรณ์เสริม (มีค่าบริการเพิ่ม)

 • ที่นอนลม
 • เครื่องให้ออกซิเจนไฟฟ้า
 • ผ้าอ้อมผู้ใหญ่ (แพมเพิร์ต)
 • เครื่องดูดเสมหะ
 • เวชภัณฑ์อื่นๆ

ระเบียบการสมัครเข้ารับบริการ

ข้อมูลการรับสมัคร
1.เพศชาย-หญิง 
2.ผู้สูงอายุ/อัมพาต/ผู้ป่วยระยะพักฟื้นไม่จำกัดอายุ
3.ไม่เป็นโรคติดต่อ เช่น โรคเรื้อน HIV HBV วัณโรค 
4.ไม่มีอาการทางจิต โรคพิษสุราเรื้อรัง และไม่ติดยาเสพติด
5.มีญาติรับรอง และค้ำประกันค่าใช้จ่าย
6.สามารถปฏิบัติตามกฎระเบียบ ข้อตกลงกับทางไอแคร์ เนอร์สซิ่งโฮม

เอกสารการสมัครเข้ารับบริการ
1.สำเนาทะเบียนบ้านของผู้รับบริการ(ผู้ป่วย/ผู้สูงอายุ) 2 ฉบับ
2.สำเนาบัตรประชาชนของผู้เข้ารับบริการ(ผู้ป่วย/ผู้สูงอายุ) 2 ฉบับ
3.สำเนาผลการตรวจสุขภาพ (ระยะไม่เกิน 45 วัน)
          1)ผลตรวจโดยแพทย์ ความดันโลหิต ประวัติการเข้ารับการรักษา
          2)ผล x-ray ปอด
          3)ผลตรวจเพื่อยืนยันโรค HIV,HVB
          4)ผลตรวจเลือดปัสสาวะ

เอกสารของบุตร ญาติ ครอบครัว ผู้ค้ำประกัน ผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่าย
-สำเนาทะเบียนบ้าน+สำเนาบัตรประชาชนของบุตร
-สำเนาทะเบียนบ้าน+สำเนาบัตรประชาชนของบุคคลในครอบครัว
-สำเนาทะเบียนบ้าน+สำเนาบัตรประชาชนของผู้ค้ำประกัน (ญาติ)

ข้อควรปฏิบัตร
1.นำมาเฉพาะสิ่งของที่จำเป็น ไม่ควรนำสิ่งของมีค่าติดตัวมา
2.ญาติ ครอบครัว ต้องให้ข้อมูลที่เป็นจริงทุกอย่าง เพื่อประโยชน์ของผู้เข้ารับบริการ
3.ขอสงวนสิทธิ์การพักค้างคืนเฉพาะผู้เข้ารับบริการ โดยญาติสามารถเข้าเยี่ยมได้ในช่วงเวลาเปิดทำการเท่านั้น
4.ไอแคร์ เนอร์สซิ่งโฮม เป็นสถานที่เพื่อเข้าพักสำหรับการฟื้นฟูร่างกาย และจิตใจ ไม่ใช่การเข้ารับการรักษาโรค