```

Tag Archives: ดูงาน

อัลไซเมอร์ (Alzheimer’s Disease) – อาการ, สาเหตุ, การรักษา

อัลไซเมอร์ (Alzheimer’s Disease) เรามักรู้ๆกันอยู

รับมือฝุ่นพุ่ง ดูแลสูงวัยให้ปลอดภัย

PM2.5 คืออะไร? PM2.5 คือ ฝุ่นละอองขนาดเล็กไม่

วันที่ 5 สิงหาคม 65 ดร.จุไรรัตน์ ศรีศิริ ให้การต้อนรับ จนท.จากศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 10 ตรวจเยี่ยมกิจกรรมบริการของศูนย์ดูแลผู้สูงอายุและฟื้นฟูสุขภาพไอแคร์ การดูแลผู้สูงอายุหรือผู้มีภาวะพึ่งพิง

วันที่ 10 สิงหาคม 65ดร.จุไรรัตน์ ศรีศิริ ผอ.โรงเรียนเดอ

ต้อนรับผู้จัดการบริษัทริเออิ ประเทศไทย

ดร.จุไรรัตน์ ศรีศิริ ผู้บริหารไอแคร์ เนอร์สซิ่งโฮม ให้ก

รศ.ไตรรัตน์ จารุทัศน์ เข้าเยี่ยมชมสถานที่ไอแคร์ เนอร์สซิ่งโฮม

ไอแคร์ เนอสซิ่งโฮม ได้รับเกียรติจาก รศ.ไตรรัตน์ จารุทัศ

... ...